Italian Navy / Marina Militare Italiana

 

 

Amphibious Ships

Class

Ship(s) (year of commissioning)

 

 

San Giorgio - LPD (2+1 ships)

INFO San Giorgio Class Amphibious Transport Dock (LPD)

 

L 9892 ITS San Giorgio (1988)

 

L 9893 ITS San Marco (1988)

San Giusto subclass

L 9894 ITS San Giusto (1994)

 

| seaforces.org | Italian Navy start page |